描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\image\kswcn.gif

| 日間垂釣樂 |

黃昏垂釣樂   |

祈福放生  |

聯絡與售票處  |

近期活動   |

主頁   |


 

 

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\image\day1.gif

 

 

 

 


開放時間:早上九時至下午六時止  ( 請於開船時間 30分鐘前售票 )
開船時間:去程-西貢至西灣 (平日) 09:00 / 10:00 / 12:00
* 逢週六、日及假日( 去程 )09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:30
                  回程-滘西灣至西貢 (平日) 17:00
* 逢週六、日及假日( 回程 )14:00 / 16:30 / 18:00

每位收費:成人票HK$100.-/ 小童,長者票(HK$90.-)HK$70.-
小童,長者票:小童2歲起至不足10歲 或 持香港長者咭,得此優惠。
                       

費用包括:來回船程及魚排入場費用 ( 每程 兩位起計 ) 

寵物船費每隻計算 $20.- ( 寵物船費,到達魚排,收取現金 )

 

漁農自然護理署示
垂釣守則內 魚排上
嚴禁使用誘餌粉及誘餌球
等等


魚排可提供 :
魚排上垂釣 - 可於魚排外釣魚 .
                   (
免費提供釣魚用具 / 魚餌自費 )
釣魚活動教室 - 提供釣魚小貼士 .
觀賞及 - 有多種魚類 .
兒童網魚樂園 - 供小孩玩樂 .
沙灘玩樂 - 安排船隻往來接駁.
參觀古廟 - 亦可享用駁船來往西漁民村及洪聖古廟.


預約及查詢:2792 3000 / 2719 0060

 


描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\image\day2.gif


*
*
*星期三 本樂園為保養日暫停開放一天(假日照常營業),另可接授團體預約。

* 本公司保留一切 更改 及 取消 之權利 , 不作另行通知 .

( 中國銀行入賬號碼:012-617-1-005258-1 )
Kau Sai Wan Recreational Fishing Wonderland

 


 

 

 

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\7day160.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\6day160.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\5day160.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\4day160.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\3day160.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\2day160.gif

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: G:\ksw\photos\1day160.gif

 

Kau Sai Wan Recreational Fishing Wonderland

 

Copyright @2004 All Rights Reserved